Best Tour 2023 logo

Toto je archivovaná verzia stránky Best Tour 2023. Možno hľadáte aktuálnu stránku Best Tour.

This is an archived version of the Best Tour 2023 website. You may be looking for the current one instead.

Propozície Best Tour 2023

Best Tour 2023 je dlhodobá súťaž pozostávajúca z 11 samostatne vyhodnocovaných turnajov.

Kategórie

Hlavné kategórie - spoločná súťaž mužov a žien

 • Kategória A: HCP +4,0 – 15
 • Kategória B: HCP 15,1 – 26,4
 • Kategória C: HCP 26,5 – 54
 • Kategória D: HCP 0 - 54 BRUTTO

Systém hry turnajov

 • Kategória A: rany netto (úprava HCP)
 • Kategória B: stableford netto (úprava HCP)
 • Kategória C: stableford netto (úprava HCP)
 • Kategória D: stableford brutto

Odpaliská

 • Muži - žlté odpaliská
 • Ženy - červené odpaliská

Podmienky účasti

Na turnajoch Best Tour 2023 sa môžu zúčastniť všetci hráči registrovaní v SKGA alebo inej národnej asociáci, ktorí uhradili green fee a štartovné.

Súťažné podmienky

 1. Hrá sa podľa nových pravidiel golfu R&A a USGA platných od 1. januára 2023, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska.
 2. Hrací čas je stanovený podľa miestnych pravidiel práve hraného ihriska. Po prekročení maximálneho hracieho času budú hráči penalizovaní za každých 10 min. dvomi trestnými bodmi, pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak.
 3. Hráči nesmú použiť v priebehu súťažného kola žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom.

Nasadenie hráčov/hráčok

Na jednotlivé turnaje sa hráči/ hráčky nasadzujú do skupín v súlade s požiadavkami organizátorov túry a po schválení súťažným výborom.

Prihlasovanie do súťaže

Hráč/hráčka sa prihlási na turnaj samostatne a to registráciou prostredníctvom serveru skga.sk alebo mailom na adrese info@besttour.sk. Odhlásenie z turnaja je možné cez server skga.sk pokiaľ je otvorená verejná registrácia. Po uzavretí prihlasovania na skga.sk je možné odhlásenie iba prostredníctvom emailu info@besttour.sk.

V prípade ak sa hráč nedostaví na štart respektíve sa odhlási v deň konania turnaja je povinný uhradiť štartovné vo výške 40€.

Tréning

V deň turnaja je povolené trénovať len na miestach k tomu určených – driving range, chipping green, putting green.

Vyhodnotenie

Každý turnaj a každá kategória sa vyhodnocujú samostatne. V kategórii A, B a C budú vyhodnotené prvé, druhé a tretie miesto. Kategória D sa na jednotlivých turnajoch nevyhodnocuje.

Podmienkou zisku vecných cien je osobná účasť na vyhlasovaní výsledkov.

Pri vyhodnotení celkového poradia po finálovom turnaji budú ocenení prví traja z kategórii A, B, C a víťaz kategórie D.

Určenie poradia v turnaji v prípade rovnakého výsledku

O lepšom umiestnení rozhoduje:

 1. lepší netto výsledok na posledných 18, 9, 6, 3, 1 jamke
 2. v prípade ďalšej rovnosti výsledku viacerých hráčov/hráčok rozhoduje o lepšom umiestnení nižší presný HCP hráča/hráčky. V prípade, že ani uvedené kritériá nerozhodnú o víťazovi, hráči si hodia mincou.

Bodovanie (dlhodobá súťaž)

Dlhodobá súťaž Best Tour 2023 je rozdelená na dve časti: Kvalifikácia a Finále.

Počas kvalifikácie (prvých 10 turnajov) hráči za umiestnenie v jednotlivých turnajoch získavajú body podľa nasledujúcej tabulky

Poradie Kategória A, B, C
1. miesto 100
2. miesto 80
3. miesto 60
4. miesto 50
5. miesto 40
6. miesto 35
7. miesto 30
8. miesto 25
9. miesto 20
10. miesto 15
11. miesto 10
12. miesto 5

Na základe umiestnenia v kvalifikácii hráči získavajú pred finále body podľa nasledujúcej tabulky:

Poradie Kategória A, B, C
1. miesto 2500
2. miesto 2250
3. miesto 2000
4. miesto 1800
5. miesto 1600
6. miesto 1400
7. miesto 1200
8. miesto 1000
9. miesto 800
10. miesto 600
11. miesto 480
12. miesto 460
13. miesto 440
14. miesto 420
15. miesto 400
16. miesto 380
17. miesto 360
18. miesto 340
19. miesto 320
20. miesto 310
21. miesto 300
22. miesto 290
23. miesto 280
24. miesto 270
25. miesto 260
26. miesto 250
27. miesto 240
28. miesto 230
29. miesto 220
30. miesto 210

Hráči nastupujú do finále iba s týmito bodmi. Body získané v kvalifikácii slúžia iba na určenie poradia v kvalifikácii a pre nasadenia hráčov do finálového turnaja.

Finále Best Tour 2023

Umiestnením na finálovom turnaji majú hráči možnosť získať body podľa nasledujúcej tabulky:

Poradie Kategória A, B, C
1. miesto 1500
2. miesto 1000
3. miesto 750
4. miesto 550
5. miesto 500
6. miesto 450
7. miesto 425
8. miesto 400
9. miesto 375
10. miesto 350
11. miesto 325
12. miesto 300
13. miesto 285
14. miesto 280
15. miesto 275
16. miesto 270
17. miesto 265
18. miesto 260
19. miesto 255
20. miesto 250
21. miesto 245
22. miesto 240
23. miesto 235
24. miesto 230
25. miesto 225
26. miesto 220
27. miesto 215
28. miesto 210
29. miesto 205
30. miesto 200

Celkovým víťazom Best Tour 2023 v kategóriach A, B a C sa stáva hráč s najvyšším súčtom bodov, ktoré mu boli priradené do finálového turnaja na základe umiestnenia v kvalifikácii a za umiestnenie vo finálovom turnaji. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie na finálovom turnaji.

Celkovým víťazom kategórie D sa stáva hráč s najvyšším súčtom STBF brutto bodov po finálovom turnaji. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o víťazovi vyšší priemerný počet bodov na odohratý turnaj.

Prestup medzi kategóriami

Ak hráč zmenou HCP prestúpi do inej kategórie, prenáša si aj všetky získané body. Prestup medzi kategóriami nastane v momente keď sa hráč v danej kategórii zúčastní turnaja. Hráč do finálového turnaja nastupuje v kategórii A, B, C podľa aktuálneho HCP.

Kalendár turnajov

05.05.2023 piatok Sedin Golf Resort
19.05.2023 piatok Golf Club Enzesfeld
01.06.2023 štvrtok Penati Golf Resort—Legend
16.06.2023 piatok Golfclub Adamstal
25.06.2023 nedeľa Gray Bear Tále
12.07.2023 streda Golf Resort Kaskáda
21.07.2023 piatok Golfclub Donnerskirchen
03.08.2023 štvrtok Diamond Country Club
25.08.2023 piatok Gray Bear Tále
13.09.2023 streda Penati Golf Resort—Heritage
06.10.2023 piatok Golf Club Schönfeld

Organizátor súťaže

 • Best Shot s.r.o.
 • Golfový klub Tále.

Súťažný výbor

 • Riaditeľ súťaže – Viera Rezníčková
 • Súťažný výbor – Viera Rezníčková, Matúš Mokrý

Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas Best Tour 2023 písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 20 EUR. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka.

V prípade, že protest bude mať vážnejší charakter, súťažný výbor si vyhradzuje právo na odloženie vyhlásenia výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa.

Zmena pravidiel

Súťažný výbor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

Propozície bt Challenge 2023

bt Challenge 2023 je dlhodobá súťaž pozostávajúca z 7 samostatne vyhodnocovaných turnajov.

Kategórie

Hlavné kategórie - spoločná súťaž mužov a žien

 • Kategória A: HCP +4,0 – 15
 • Kategória B: HCP 15,1 – 26,4
 • Kategória C: HCP 26,5 – 54

Systém hry turnajov

 • Kategória A: rany netto (úprava HCP)
 • Kategória B: stableford netto (úprava HCP)
 • Kategória C: stableford netto (úprava HCP)

Podmienky účasti

Na turnajoch Best Tour Challenge 2023 sa môžu zúčastniť všetci hráči registrovaní v SKGA alebo inej národnej asociáci, ktorí uhradili green fee a štartovné.

Súťažné podmienky

 1. Hrá sa podľa pravidiel golfu R. & A. GC of St. Andrews, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska.
 2. Hrací čas je 5 hod., maximálne 5,5 hod. Po prekročení maximálneho hracieho času budú hráči penalizovaní za každých 10 min. dvomi trestnými bodmi, pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak.
 3. Hráči nesmú použiť v priebehu súťažného kola žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom.

Nasadenie hráčov/hráčok

Na jednotlivé turnaje sa hráči/ hráčky nasadzujú do skupín v súlade s požiadavkami organizátorov túry a po schválení súťažným výborom.

Prihlasovanie do súťaže

Hráč/hráčka sa prihlási na turnaj samostatne a to registráciou prostredníctvom serveru skga.sk alebo mailom na adrese info@besttour.sk. Odhlásenie z turnaja je možné cez server skga.sk pokiaľ je otvorená verejná registrácia. Po uzavretí prihlasovania na skga.sk je možné odhlásenie iba prostredníctvom emailu info@besttour.sk.

V prípade ak sa hráč nedostaví na štart respektíve sa odhlási v deň konania turnaja je povinný uhradiť štartovné vo výške 15€.

Tréning

V deň turnaja je povolené trénovať len na miestach k tomu určených – driving range, chipping green, putting green.

Bodovanie a vyhodnotenie dlhodobej súťaže

Best Tour Challenge 2023 je dlhodobá súťaž. V kategórii A, B a C je vyhodnotené iba prvé miesto. Celkovým víťazom kategórie sa stane hráč, ktorý získa najviac bodov za umiestnenie v jednotlivých turnajoch podľa nasledovného hodnotenia:

  1. miesto 30 bodov
  1. miesto 20 bodov
  1. miesto 15 bodov
  1. miesto 10 bodov
  1. miesto 5 bodov

V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí presný HCP hráča. Víťazom sa stáva hráč s nižším HCP. Ak hráči majú rovnaký presný HCP, o poradí rozhoduje lepší netto výsledok na poslednom turnaji, resp. na posledných 18, 9, 6, 3, 1 jamke.

Víťazi dlhodobej súťaže v kategóriach A, B a C vyhrávajú 1 účasť na turnaji Best Tour 2023 podľa vlastného výberu (kalendár bude zverejnený začiatkom roku 2023), voucher na nákup od ChcemVino.sk! v hodnote 60€ a tucet loptičiek.

Prestup medzi kategóriami

Ak hráč zmenou HCP prestúpi do inej kategórie, prenáša si aj všetky získané body. Prestup medzi kategóriami nastane v momente keď sa hráč v danej kategórii zúčastní turnaja.

Kalendár turnajov

21.04.2023 piatok Red Oak Nitra
10.05.2023 streda GC Welten, Báč
04.07.2023 utorok GGGR Skalica
17.07.2023 pondelok Green Resort Hrubá Borša
01.08.2023 utorok GC Hainburg
04.09.2023 pondelok GC Welten, Báč
19.09.2023 utorok Sedin Golf Resort

Organizátor súťaže

 • Best Shot s.r.o.
 • Golfový klub Tále.

Súťažný výbor

 • Riaditeľ súťaže – Viera Rezníčková
 • Súťažný výbor – Viera Rezníčková, Matúš Mokrý, Matej Hlávka, miestny rozhodca

Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas Best Tour Challenge 2023 písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 20 EUR. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka.

V prípade, že protest bude mať vážnejší charakter, súťažný výbor si vyhradzuje právo na odloženie vyhlásenia výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa.

Zmena pravidiel

Súťažný výbor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

Viera Rezničková
+421 901 701 500viera@bestshot.sk

Matúš Mokrý
+421 903 319 944matus@bestshot.sk

Best Shot
Events, Golf & Winebestshot.sk